2022

JANUARI
Gema Petra Edisi Januari 2021
FEBRUARI
Gema Petra Edisi Februari 2022
MARET
Gema Petra Edisi Maret 2022
APRIL-MEI-JUNI
Gema Petra Edisi Maret 2022
JULI
Gema Petra Edisi Maret 2022
AGUSTUS-SEPTEMBER
Gema Petra Edisi Agustus-September 2022
OKTOBER
Gema Petra Edisi Oktober 2022
NOVEMBER
Gema Petra Edisi November 2022
DESEMBER
Gema Petra Edisi Desemer 2022

Petranizen, Share This Story. Choose Your Platform!