2016

JANUARI-FEBRUARI
Gema Petra Edisi Januari 2016
APRIL-MEI
Gema Petra Edisi April-Mei 2016
JUNI
Gema Petra Edisi Juni 2016
JULI
Gema Petra Edisi Juli 2016
AGUSTUS-SEPTEMBER
Gema Petra Edisi Agustus 2016
OKTOBER
Gema Petra Edisi Oktober 2016
NOVEMBER
Gema Petra Edisi November 2016
DESEMBER
Gema Petra Edisi Desember 2016